Symbolika koniczyny

Manuel GarManuel G | 16 kwiecień 2019

koniczyny1

Bez wątpienia koniczyna ma wielką symbolikę a kraj, który jest powiązany z tym symbolem, to Irlandia. Jest tak, ponieważ w piątym wieku św. Patryk otrzymał polecenie szerzenia chrześcijaństwa w tym kraju. Natura ma ciekawy sposób ujawniania symboliki w uproszczony sposób, dlatego wszystkie przesłania, które przychodzą do nas z natury, są czystymi wiadomościami, które pomagają nam odnowić się.

Święty Patryk był pierwszym, który użył trójlistnej koniczyny jako symbolu chrześcijaństwa. Koniczyna jest rośliną, którą można często spotkać w tym kraju, więc ustanowienie koniczyny symbolem religii chrześcijańskiej było bardzo dobrym pomysłem, ponieważ łączy on w sobie znaczenie religii i kraju. Trzy listki koniczyny symbolizują także trójce świętą: syna, ojca i ducha świętego. Także oznaczają trzy cnoty ludzkie: miłość, nadzieję i wiarę.

Znaczenia koniczyny wyjaśnione do tej pory, są ściśle związane z postacią Świętego Patryka.

Kiedy obserwujemy symbol koniczyny z perspektywy celtyckiej, znaczenie się zmienia. Celtowie mają głęboki związek z naturą i doskonale ją rozumieją. Elementami, z którymi kojarzyli koniczynę, byli bogowie, czas, równowaga i energie. Na bardziej przyziemnym poziomie koniczyna była postrzegana jako źródło życia i przypisywano jej takie elementy, jak zapasy i wychowanie. Innym bardzo pokrewnym elementem, o którym wspominaliśmy wcześniej, mającym związek z koniczynami, z perspektywy celtyckiej, jest obfitość, ponieważ koniczyny rosną bardzo szybko i jest ich wiele.

koniczyny2

Kiedy koniczyna nie ma 3 listków, a 4, jest symbolem szczęścia, a liście symbolizują: szacunek, miłość, zdrowie i bogactwo. Z duchowej perspektywy, w tej sytuacji, do znaczeń trzech liści, które wskazaliśmy wcześniej tj. ojciec, syn i duch święty, dodaje się czwarte znaczenie, którym jest człowiek lub ludzkość.

Koniczyny w snach ma inne znaczenie. Symbolizuje wzrost, zyski ekonomiczne, sukces, zdrowie i osiągnięcie celów; Wiąże się ją także z samopoczuciem, elegancją i satysfakcją. Ponadto zapach koniczyny jest słodki i niektóre badania wykazały, że ten zapach pomaga się uspokoić. Dlatego znaczenie koniczyny jest bardzo silne i ma długą historię i jest sprzeczne z tym, co niektórzy mogą sądzić, ponieważ nie tylko ma przynosić szczęście, gdy ma cztery liście, ale ma także różne znaczenia, gdy ma tylko trzy liście.