Symbolika pingwinów

Manuel GarManuel G | 22 luty 2021

pingwinow

Istnieją pewne aspekty dotyczące pingwinów, które mają głębokie znaczenie. Wyjaśnimy niektóre z nich.

Pingwiny są w rzeczywistości ptakami. Mają pióra jak każdy inny ptak, jednak to co odróżnia ich od innych ptaków to to, że nie potrafią latać. Wiele osób o tym wie, ale jest to kluczowy fakt, który wpływa na symbolikę, którą wyjaśnimy później. Oznacza on dwa centralne punkty w symbolice: ewolucję i bycie niekonwencjonalnym.

Co do ewolucji, według paleontologów pingwiny mogły być gatunkiem zdolnym do latania. Ale po wielu latach ewolucji skrzydła pingwinów stały się cienkie i przystosowane do wodnych środowisk. Pingwiny przypominają nam, że możemy ewoluować i że nie musimy na to czekać miliony lat. Zdolność przystosowania się przez to zwierzę przypomina nam, że możemy zrobić to samo; w pewien sposób zachęca nas do robienia tego, co w życiu możemy, aby przeżyć i znaleźć radość w naszym świecie.

Jeśli chodzi o fakt niekonwencjonalizmu, pingwin jest ptakiem, jak powiedzieliśmy wcześniej, niezdolnym do latania. Mówi nam, że niekoniecznie musimy działać zgodnie z oczekiwaniami, bo pingwiny mają skrzydła i nie muszą umieć latać. Na przykład, można aspirować do bycia muzykiem, nawet jeśli wszyscy z rodziny są prawnikami. To przypomina nam, że nie zawsze musimy robić to, co nam inni każą. Nie możemy pozwolić naszej rodzinie lub społeczeństwu kierować naszymi życiem i naciskać na nas przy podejmowaniu określonych decyzji. Możemy wybrać niekonwencjonalne sposoby, jeśli nam to odpowiada i przynosi nam radość. Pingwin przypomina nam, że nie musimy się podporządkowywać innym.

Innym zaskakującym elementem jest fakt, że pingwiny przystosowały się w niewiarygodny sposób do środowiska i mówimy to, ponieważ pingwiny mogą pić słoną wodę a są w stanie to robić, ponieważ mają specjalistyczny gruczoł, który filtruje sól. To metafora, która zachęca nas do tego samego. Zdolność tych zwierząt przypomina nam, że możemy filtrować nieczystości naszego życia, że możemy poradzić sobie z negatywnymi sytuacjami pojawiającymi się w naszym życiu oraz dostrzec pozytywne strony każdej sytuacji, jakkolwiek zła by nie była.

Pingwiny są zwierzętami bardzo towarzyskimi i komunikatywnymi. Żyją w zgodzie, ponieważ są bardzo towarzyscy i wolą być w grupach. Wynika to z woli przetrwania oraz ciepła którym się dzielą, ponieważ także pozostają w grupach, aby się ogrzać. Tworzą koło i jeden jest umieszczony w środku i w ten sposób każdy może się ogrzać. Można to przenieść do naszego świata i traktować jako symbol pracy zespołowej, więzi społecznych, jedności i pracy dla dobra wszystkich, a nie dla potrzeb kilku.

Niektóre elementy związane z pingwinem to: sny, odnowa, intuicja, ewolucja, ochrona, społeczność, zdolność adaptacji, sprawiedliwość, niekonwencjonalizm i samowystarczalność.

Marzenia i intuicja są także związane z pingwinami, częściowo z powodu ich siedliska. Od 50 do 75% czasu spędzają w wodzie a resztę na lądzie. Woda jest symbolem marzeń, emocji i intuicji. Pingwiny lepiej widzą pod wodą niż na lądzie, co ma związek z intuicyjnym widzeniem. Innym aspektem, który nie jest konwencjonalny, jest kształt tego zwierzęcia. Pingwiny zachęcają nas do docenienia nieznanego, do zwiększonego postrzegania, aby w ten sposób poprawić nasze życie. Pingwin może być bardzo dobrym przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy.

pingwinow2

Niektóre pingwiny wybierają partnera i pozostają z nimi do końca życia. To symbol lojalności i bycia towarzyskim. Można to odnieść do monogamii lub po prostu do szlachetnego człowieka dochowującego do końca życia wierności swojej partnerce. Z tego powodu dzięki pingwinom możemy uświadomić sobie znaczenie trwałych relacji, które możemy osiągnąć.

Mówiąc o partnerach lub parach, kolejnym aspektem, który należy podkreślić na temat pingwinów, jest fakt rodzicielstwa. Kiedy dziecko się rodzi, pingwin zachowuje się niekonwencjonalne. Na czym to polega? Cóż, samce są tymi, którzy siedzą na jajku, aby zapewnić mu ciepło, a samica odpowiada za przynoszenie ryb. Samiec nigdy się nie poruszy, niezależnie od tego, co się stanie. W przypadku niektórych gatunków, np. pingwina cesarskiego, proces ten trwa około dwóch miesięcy. Zamiana ról następuje dopiero wtedy, gdy pingwin się wykluje. Wszystko to wzmacnia motyw niekonwencjonalności w symbolice tego zwierzęcia. Dodaje także inne znaczenia dla dotychczasowych, takie jak ochrona, wytrwałość, opieka i role płci. Dzięki temu zwierzęciu widzimy, że twierdzenie „powinno być” nie jest tak ważne, jak sądzimy, a to sprawia, że ​​uświadamiamy sobie, że powinniśmy kontynuować naszą drogę, zaspokajając nasze potrzeby i potrzeby naszej grupy.

Innym ważnym faktem dotyczącym pingwinów jest kolor. Są czarno-białe, co stanowi idealny kamuflaż dla środowiska, w którym się znajdują. Prawdą jest, że jest to bardzo pomysłowe, drapieżniki z góry nie mogą ich odróżnić w ciemnych wodach, ponieważ ich czarny kolor myli im się z ciemnymi wodami i od dołu nie są one również rozpoznawane, ponieważ biały kolor myli im się z powierzchnią. To tak jakby pingwiny miały płaszcz niewidzialności, który pomaga im się dostosować i chronić się przed zagrożeniem. Przekładając to na nasz świat, możemy się z tego dowiedzieć, że musimy chronić siebie i naszych bliskich.

Powiedzieliśmy również wcześniej, że pingwiny są symbolem odnowy, podobnie jak większość ptaków. W pewnych porach roku pingwin traci pióra, aby urosły mu nowe, bardziej odporne. Symbolicznie może to przypominać feniksa, ściśle związanego z odnowieniem. To pomaga nam zrozumieć, że musimy porzucić nasze obawy, nasze fałszywe przekonania ... Powinniśmy być w stanie pozwolić innym piórom rosnąć, co ma związek z wolnością, pewnością siebie, radością i nadzieją. W ten sposób będziemy się rozwijać i będziemy silniejsi oraz lepiej chronieni niż kiedykolwiek.