Symbolika Szympansa

Manuel GarManuel G | 02 lipiec 2021

Symbolika Szympansa

Kiedy mówimy o symbolice zwierząt, Małpa jest zwykle wspominana w sposób ogólny i ze względu na jej figlarnego ducha uważa się ją za symbol radości i szczęścia. Jednak w przypadku znaczenia Szympansa musimy pójść o krok dalej, gdyż podobieństwo tych zwierząt do ludzi sprawia, że ich symbolika skupia się bardziej na takich aspektach jak komunikacja, ekspresja czy zrozumienie.

Komunikacja jest podstawowym narzędziem w życiu szympansów, co przypomina nam, że powinniśmy brać z nich przykład i nie pracować nad efektywnym sposobem porozumiewania się z naszym otoczeniem. Kontakt z innymi jest okazją do praktykowania tej komunikacji i nie możemy zapominać o budowaniu relacji, bez względu na nieprzyjazne okoliczności. Ani człowiek, ani szympans nie są stworzeni do życia w samotności i powinniśmy naśladować naszych dalekich kuzynów w ich staraniu i pielęgnowaniu więzi z innymi przedstawicielami naszego gatunku.

Istotne jest, aby szukać punktów, które nas łączą, a nie tych, które nas dzielą, a kolejnym aspektem, który zbliża nasze gatunki, ale w którym szympansy się wyróżniają, jest empatia. Szympans potrafi wczuć się w emocje bliskich i postawić się na ich miejscu, dlatego ta cecha jest tak bezpośrednio związana z jego figurą.

Innymi symbolami Szympansa są seksualność czy zdolności adaptacyjne, ponieważ są to również bardzo istotne aspekty w jego zachowaniu. Szympansy są zwierzętami bardzo aktywnymi seksualnie i z łatwością dostosowują się do środowiska, w którym żyją.

Szympans jest również symbolem minimalizmu i związku z naturą. Mimo że ich zachowania i postawy są bardzo podobne do tych ludzkich, ssaki te nie potrzebują wiele do szczęścia. Sam fakt przebywania w naturalnym środowisku wystarcza im, by żyć pełnią życia, co pokazuje nam, że inteligencja nie potrzebuje bardzo złożonych bodźców, by osiągnąć poczucie szczęścia i że można to zrobić, doceniając wartość podstawowych rzeczy wokół nas.

I wreszcie, bardzo widoczną symboliką szympansa jest zręczność i kreatywność. Niewiele zwierząt potrafi tworzyć narzędzia i wykorzystywać je do swoich celów. Szympans pokazuje więc, że w naszych działaniach możemy osiągać lepsze wyniki, jeśli wykorzystamy różne, nawet nieoczywiste elementy, lub innymi słowy, że powinniśmy być kreatywni w wykorzystywaniu tego, co mamy do dyspozycji.