Cztery znaki zodiaku, które najczęściej manipulują innymi

Manuel GarManuel G | 18 sierpień 2021

para 37

Wielu ludzi, aby osiągnąć swoje cele, używa w stosunku do innych emocjonalnych, a nawet fizycznych technik.

Zdolność do manipulacji jest jednym z aspektów osobowości i w dużym stopniu zależy ona od znaku zodiaku. Przedstawicieli poniższych znaków, można uważać za największych zodiakalnych manipulatorów.

Bliźnięta

Bliźnięta są ekspertami w manipulowaniu ludźmi. Doskonale wiedzą, co zrobić, by dostać to, czego pragną. Umiejętności komunikacyjne osób urodzonych w tym znaku dają innym fałszywe poczucie bezpieczeństwa i usypiają ich czujność. Zawierzanie Bliźniętom wszystkich sekretów może być ryzykownym posunięciem, bo nigdy nie ma pewności, z jaką wersją ich samych spotkamy się następnego dnia. Wyjątkowo niestała natura Bliźniąt oznacza, że wyjawione przez Ciebie sekrety w pewnym momencie mogą zostać użyte przez przedstawicieli tego znaku jako karta przetargowa przybliżająca ich do osiągnięcia zamierzonego celu.

Rak

Rak to mistrz manipulacji emocjonalnej. Sposób, w jaki przedstawiciele tego znaku wywierają wpływ na innych, odróżnia ich nieco od pozostałych zodiakalnych manipulatorów wymienionych na tej liście.

Jako istoty wyjątkowo wrażliwe, Raki często stają się ofiarami własnych uczuć, przechodząc z jednego stanu emocjonalnego w drugi. Ich specyficzna natura wymaga tolerancji i wyrozumiałości od osób z ich otoczenia, a Raki biorą za pewnik, że w stosunku do nich wszyscy będą wykazywać się tymi cechami. Niezależnie jednak od starań bliskich mu osób, Rak zawsze będzie czuł, że okazywana mu troska jest niewystarczająca i, posługując się emocjonalną manipulacją, będzie starał się skupić na sobie całą uwagę otoczenia.

Lew

Przedstawiciele tego znaku są świadomi, że posiadają niezrównaną charyzmę i nie mają oporów, by jej nadużywać. Lwy wiedzą, że wszystkim zależy, by pozostawać z nimi w dobrych stosunkach i uważają, że inni ludzie są na ich usługach, dlatego bez skrupułów nakłaniają pozostałych do różnych działań, przynoszących korzyści im samym. Osoby urodzone w tym znaku wierzą, że jedynym miejscem, które im przysługuje, jest sam szczyt i zrobią wszystko, aby się tam dostać. Nawet jeśli będą musieli przekonać swoje otoczenie, że korzyści z ich sukcesu przypadną w udziale również wszystkim innym.

Panna

Przedstawiciele znaku Panny to najbardziej inteligentni manipulatorzy.

Chociaż Panny mogą wydawać się zimne i zdystansowane, w rzeczywistości są istotami niezwykle wrażliwymi, którym wiele czasu zajmuje emocjonalne otwarcie się na innych. Nie pokazują tego na zewnątrz, ale niezwykle dotkliwie odczuwają krytykę, zwłaszcza jeśli ktoś wytknie im wadę, którą same u siebie dostrzegają. Jako jeden z najbardziej inteligentnych zodiaków, Panna doskonale wie, jak manipulować i przechytrzyć tych, na których chce się odegrać za doznane poczucie krzywdy. Nawet w sztuce manipulacji nie porzuca swojego perfekcjonizmu: zaplanuje wszystko krok po kroku, tak, abyś, nie zdając sobie z tego sprawy, znalazł się w możliwie najgorszym położeniu.

Dodaj komentarz