En popüler 150 dövmenin anlamı ve sembolleri

Manuel G | 07 Nisan 2021

Semboller dovmeler

İlk olarak en popüler semboller ve türler

Çapa - Güvenlik ve umudu temsil eder. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağlantı olarak kabul edilir.

Pusula - Kaybolan insanlara rehberlik eder, ayrıca kaybolma kelimesinin mecazi anlamında bir ilişkide kaybolanlara da öncülük eder. Bunun dışında hayatında takip etmen gereken yolu bildiğini düşünüyorsan da bu dövmeyi yaptırabilirsin.

Kiraz - Kızlık zarıyla ilişkilidir, dolayısıyla bekareti ve masumiyeti temsil eder.

Kedi - Kediler zeki ve kurnaz hayvanlardır, dolayısıyla bu dövme zekayı ve kurnazlığı temsil eder. Aynı dövme bazen ihaneti ve insanlığa duyulan korkuyu da yansıtabilir.

At - Dışarıyı, gücü, asaleti ve özgürlüğü temsil eder (Dünyanın bazı yerlerinde hala serbest atlar mevcuttur).

Sonsuzluk sembolü – Arapçadan gelir ve konu doğa veya ruh olduğunda asla bitmeyen sonsuzluğu temsil eder. Dünya çapında bilinen, sonu gelmeyen ve hiç gelmeyecek bir şeyi temsil eden evrensel bir semboldür. Bu dövmeyi tercih edenlerin neredeyse hepsi onu aşkla ilişkilendirir, ama dövme başka anlamlar da taşıyor olabilir.

Köpek- Sadakati ve bağlılığı temsil eder (köpekler sahiplerine daima sadıktır). Şu an hayattaki veya ölmüş köpeğine olan sevgini göstermek istiyorsan köpeğinin yüzünü de dövme yaptırabilirsin.

Kelebek - Güzelliği, özgürlüğü ve metamorfozu temsil eder. Aynı zamanda geçiciliği, sempatiyi ve kırılganlığı da simgeler.

Palyaço - Normal insanları güldüren palyaço veya kötü ve korkunç suratlı palyaço olmasına göre iki farklı anlam taşıyabilir. İlk tür palyaço kahkahayı, mutluluğu ve eğlenceyi yansıtırken ikincisi korkuyu ve dehşeti yansıtır.

Peri - Genç masumiyetini temsil eder, bu nedenle birçok kişi bu masumiyeti korumak ve yaşlanmamak, yani hep genç hissetmek istediği için vücuduna peri dövmesi yaptırmaktadır.

Sinek kuşu - Efsanelere göre doğaüstü güçlere dayandırılmıştır. Sinek kuşları her zaman büyücülük ve sihir alanlarının vazgeçilmez parçalarından bir olmuştur.

Güvercin - Güvercinlerin barışı simgelediği tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Yunus - İnsanoğlundan sonra en akıllı canlı oldukları bilinmektedir (bilim adamlarına göre). İnsanoğluyla ne kadar iyi anlaştıkları da her zaman görülmektedir, bu nedenle insanoğluyla doğa arasındaki ruhani bağlantıyı yansıtırlar.

Elmas - Yunanca "adamantem" kelimesinden türemiştir ve "yenilmez" anlamına gelir, yani doğadaki en sert element olduğu için sonsuzluğu, ebediyeti ve korunmayı temsil eder. Kötülüklerden ve zehirli insanlardan korunmamıza yardımcı olur.

Yin ile Yang - Kötüyle iyi arasındaki dengeyi temsil eder: Her taraf var olmak için öbür tarafa ihtiyaç duyar. Dünyada hem iyi hem de kötü hareketler vardır ve sonunda iyiler bunları dengeleyen taraftır.

Deniz kızı - 3 farklı anlamı vardır: 1º Denizlerden korunma (Efsanelerde hep ölmek üzere olan denizcileri kurtarmışlardır). 2º Havva için olduğu gibi bizi kaybetmeye yönelten baştan çıkarmayı temsil eder. 3º Güzelliği simgeler.

At nalı - At nalı iyi şansın sembolüdür ve dövmesinde bir at nalına yer vermeyi tercih edenler iyi şansı kendilerine çekmeye çalışırlar.

Mandala - Budizm ve Hinduizm’in en ünlü sembollerinden biridir ve aynı bu dinlerde olduğu gibi insanların dikkatini çekmek için kullanılır. Öyle bir şekilde çizilmişlerdir ki kendini saatlerce ona bakarken bulabilirsin. Yoldan geçenlerin dikkati çekmeyi ve incelenmeyi seven bir insansan bu dövme senin için idealdir.

Meryem Ana - Katolik inancına göre çok önemli bir semboldür. Meryem ana örnek bir kadındır, merhameti ve saflığı temsil eder. Meryem Ana oğluyla birlikte yer alıyorsa anne ile oğlu arasındaki sevgiyi sembolize eder.

Boğa - Boğalar genellikle gücü, dirilişi, direnci, erkeksiliği, dürtüleri, agresifliği ve kuvveti temsil etmesine rağmen babalığı ve sadakati de sembolize ediyor olabilir. Boğa aynı zamanda boğa burcunu da temsil eder. Birçok antik kültürde erkeksiliği temsil ettiği için sürünün babası rolünü de taşımaktadır.

Ayçiçeği - Bilimsel adı helianthus olarak geçer ve Yunan Güneş Tanrısı Helios’a hürmeti nedeniyle bu ismi taşır. Bunu dövme yaptıran insanlar yollarından hiç şaşmayacaklarını ve bunun için her şeyi yapacaklarını gösterme amacı taşımaktadır.

Kırlangıç - Kurak bölgelere yakınlaşınca görülen ilk kuşlar olduğu için denizciler arasında çok ün kazanmıştır. Denizciler için onları görmek, maceralarının mutlu sonla bittiği anlamına geldiği için iyiye işaretti. Bu nedenle dövmede kırlangıç hayattaki yolumuzu bulmaya ve sorunlarla karşılaştığımızda eve dönmemize yardım edecek bir tılsımdır.

Yonca (Trifolium) - Yoncanın iyi şans anlamına geldiği herkes tarafından bilinir, bu nedenle iyi şansı kendine çekmeye çalışanlar bu dövmeyi tercih etmektedir. Ayrıca İrlandalılar yoncayı kutsal bir bitki olarak görürler ve yoncaya ülke bayraklarını dövme yaptırdıklarında dahi yer vermektedirler. Üç yapraklı yonca Kutsal Üçlemeyi de temsil etmektedir.

Kurt –Güveni, asaleti, sadakati ve kurnazlığı simgeler.

Ağaç –Ağaçların birbirinden farklı iki kısmı vardır. Bunlardan biri ağacın tacı, diğeri de kökleridir. Bu nedenle ağaçlar gökyüzü ile yeryüzü arasındaki harmoniyi ve bağlantıyı temsil eder. Dövme bir soyağacıysa aileye çok önem veren bir insan olduğunu temsil eder.

Fleur-de-lis - Bu çiçeğin sembolik anlamı oldukça kapsamlıdır. Maneviyatı, saflığı ve mükemmeliyeti simgeler. Başta bu çiçeğin karanlıkta parlama yeteneği nedeniyle diğerlerinden farklı olduğuna inanan Fransız ve Budist kültürleri olmak üzere birçok kültür tarafından çok sevilmektedir.

Yusufçuk - Bazı kültürlerde yusufçuğun şans getirdiğine inanılmaktadır.

Nota - Müzik sevgisini simgeler. Müziği anlamak ve sevmek için müzisyen olmak gerekmediği için herhangi biri böyle bir dövme yaptırabilir.

Düğüm - Kökü Keltik kültürüne dayanır, ebediyet ile doğayla insan ruhu arasındaki bağlantıyı temsil eder.

Yılan- İnsanlık tarihi boyunca birçok hikâye ve efsanede yer alan hayvanlardan biridir ve neredeyse her zaman cezbetme ve ihanetle ilişkilendirilir. Ayrıca tüm zekâsını ve inceliğini avlanmak için kullanan bir sürüngendir, dolayısıyla hedeflerine ulaşmak için tüm zekasını kullanan kişiler için yılan harika bir semboldür.

Gül – Sembolizm ile dolu olan gül tutku, aşk ve güzellikle ilişkilendirilir.

Güneş - Hayatı, doğurganlığı ve gücü temsil eder. Ayrıca erkeksilik ile de ilişkilendirilmektedir.

Ay - Bu gök cismi genellikle doğa ve kadınsılıkla bağdaştırılır. Kadınsılıkla bağdaştırılmasının temel nedeni kadının regl döneminden kaynaklanır. Ayrıca ay, görsel olarak belirli dönemlerde farklı aşamalardan geçtiği için değişimin sembolüdür.

İsa - Dini değerlere bağlılığını göstermek veya İsa’nın hayatına saygı gösterisinde bulunmak isteyen Hristiyanlar için harika bir dövme seçeneğidir. İnançlı kişiler için iyi bir tercih olabilir.

Keruv –Bu çocuk (veya bebek) melekler genellikle bulutlarla, kemerlerle veya diğer ilahi tasarımlarla çevrili görünürler. Aynı melekler gibi korumayı, çocuk masumiyetini ve saflığını temsil ederler.

Kuş - En çok doğallık sembolizmi içeren varlıklardır ve daima barış, özgürlük ve maneviyatı temsil eder. Özgür ruhlu ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler için iyi bir dövme tasarımıdır.

Ejderha- Ejderha Çin ve birçok Asya ülkesinde yüzyıllar boyunca güç ve gizemin sembolü olmuştur. Ejderhanın korkunç bir yaratık olarak görüldüğü Avrupa’nın aksine Çin ejderhayı saygın bir yaratık ve bilgelik, zekâ ve iyi niyetin simgesi olarak görüyordu.

Yumruk – Bir şeye karşı olmayı ve birine karşı verilen mücadeleyi temsil eder. Ayrıca bazı durumlarda yerleşik sisteme olan tepkiyi veya ırkçılığa karşı duruşu simgeler.

Ayak izi – Hayatımız boyunca bizde iz bırakan şeyleri ve bizi biz yapan önemli olayları simgeler. Dövmedeki ayak izleri bir hayvana aitse o hayvana olan sevgiyi temsil eder. Bunun dışında evcil hayvanlarını daima hatırlamak için onların ismini veya ölüm tarihlerini dövmesine ekleyenler de vardır.

A

Arı – Arılar durmadan çok sıkı çalışırlar. Dolayısıyla bu dövmeler sıkı çalışmaya olan bağlılığı temsil eder.

Kartal – Gücü ve milli gururu simgeler, bu nedenle çoğu ülkenin bayrağında yer alı.

Kanatlar - Barışı, sevgiyi ve yeryüzü ile gökyüzünün (insanoğlu ve ilahiyat) bağlanma noktasını simgeler. Kanatlar uçmamızı sağlar, yani özgürlüğü ve sorunlu bir durumdan kurtuluşu temsil eder. Diğer iki farklı anlamı şunlardır:

- O kişinin daima kalbinin sesini dinleyeceğini ve aşkı arayacağını simgeler.

- Korunma veya kurtulma

- Hanedanlık sembollerinde cesareti veya katılığı temsil eder.

Kalpli kanatlar - Bu dövmede bir kalp yer aldığı için doğal olarak aşkla ilgilidir. Her şeyden önce aşka inanmayı simgeler.

Üç çift kanatlı melek – İtibar ve onur.

Düş kapanı - Düş kapanları Kızılderililer tarafından kötü ruhları rüyalarda uzaklaştırmak için kullanılmaktaydı. Düş kapanının çember şekli kötü rüyaları veya kâbusları hapseder ve sadece iyi rüyaların geçmesini sağlar.

Silah - Hapishanede sık görülen bu dövme gücü temsil eder ve diğer insanlara kişinin her zaman kendini savunmaya hazır olduğunu göstermek için kullanılır.

Aşk ve nefret (Kelimeler) - Bu kelimeler genellikle her bir kelime bir elde olacak şekilde her iki elin parmaklarına dövme yaptırılır ve kendi içimizdeki ikiliği temsil eder.

Muska - Muska bize bir hedefimizle ilgili yardım eden bir tılsım gibidir. Örneğin bize şans getiren, bizi düşmanlarımıza ve bizi kıskananlara karşı koruyan muskalar vardır. Muskalar kültürden kültüre farklılık gösterir.

Claddagh yüzüğü - İrlanda’da yer alan bir bölge olan Claddagh bir kalbi tutan iki elin yer aldığı bir yüzüğe ismini vermiştir.

Ankh veya Nil’in anahtarı –Bu haç, antik Mısır’a ait bir semboldür ve sonsuz hayat ile ruhun en uzağa yükselişini temsil eder.

Su - Yeryüzünün dört temel elementinden biridir. Sular durgunsa sakinliği, sular hareketliyse kaygıyı temsil eder.

Aso –Aso, kökeni Borneo mitolojisine dayanan yarı köpek yarı ejderha bir yaratıktır. Kötü ruhlardan korumayı simgeler.

Dikenli tel –Mülkiyeti sınırlandırmak ve böylelikle hayvanların otlanıp tarlaları tahrip etmesini engellemek için yaratılmıştır. Bir dövmede hayatın her anında tüm kontrolün kişinin elinde olduğunu simgelemek için yer verilir. Ayrıca hapishanelerde her an geçmişi hatırlamak ve gelecekte bazı şeyleri tekrarlamamak adına bu dövmeye sıklıkla rastlanılır.

Melek haresi - Melek haresi neredeyse her zaman altın rengi olan ve meleklerin üzerinde görünen taçtır. Mükemmeliyet ve ruhaniyeti temsil eder.

B

Balina -  Bilgeliği ve aile sevgisini simgeler.

Bambu - Gücü, dengeyi, dayanıklılığı ve bazen de başarılarla dolu uzun bir ömrü temsil eder. Bu bitki çok güçlü olduğu ve olağandışı canlılığa sahip olduğu için bazı kültürlerde  ölüm ve doğum ile de ilişkilendirilmektedir.

Korsan gemisi - Özgürlüğü ve haksızlığa karşı gelmeyi temsil eder.

Baykuş - Baykuş geceleri ava çıkan, oldukça sağduyulu ve hipnotize edici bir hayvandır. Etrafında olan şeylere dair her zaman tetiktedirler. Bu nedenle gergin veya geceyi gündüze tercih eden kişiler için iyi bir seçenektir.

İtfaiye - İtfaiyeciler insanlara yardım etmeye hayatını adamış kişiler olduğu için itfaiye ile ilgili tüm semboller cesaret, sertlik ve fedakarlığı temsil eder.

Buda - Budizm’in kurucusu Buda Gautama o Siddhârta Gautama’dan gelir. Budizm’e göre herhangi bir kişi öfke, kıskançlık ve cehalet gibi duyguları aştığı zaman Buda olabilir. Buda dövmesi bu duyguların üstesinden geldiğini ve bu sorunların günlük yaşamını hiç etkilemediğini simgeler.

Bayrak –Biz insanlar farklı gruplara ait olmayı çok severiz. Kendimizi ülkeler, şehirler, futbol bakımları, motosiklet sevenler gibi bir sürü farklı grup içinde buluyoruz ve bunların hepsinin kendine özgü bir bayrağı veya sembolü var. Bayraklar bir gruba veya milliyete aidiyetimizi gösterir, bu gruba olan sevgimizi ve gururumuzu temsil eder.

Gökkuşağı bayrağı - 70’li yıllardan beri eşcinsel topluluklar tarafından Batı toplumunda fırsat eşitliği ve haklarını talep etmek için kullanılmaktadır. Bu topluluğa aidiyetin verdiği gururu veya cinselliğimize bağlı olmadan hepimizin eşit olduğunu simgelemektedir.

Bilardo topu n°8 - Siyah topun bilardo oyununda en son sokulan top olduğunu ve diğerlerinden önce bu topu sokarsanız kaybedeceğinizi biliyorsunuzdur. Dolayısıyla sekiz numaralı bilardo topunun iyi veya kötü bir yanı olduğu söylenmektedir. İyi veya kötü şans getirmesi ona bakılan tarafa göre değişir.

Buldog - Buldoglar çok güçlü köpekler olduğu için Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan denizciler tarafından bir sembol haline getirilmiştir. Özgürlüğü veya özgürlüğü için savaşıp hayatını kaybeden askerlerin anısını temsil eder.

Siyah bomba - Fitili ateşlenmiş bir bomba tehlikeli bir insan olduğunu ve salakların karşısında her an patlayabileceğini simgeler.

Brahma - Üçlü hükümdarlığın ilk Tanrısıdır ve yaratılışı temsil eden felsefi bir semboldür. (Brahma yaratıcı Tanrıdır).

Cadı - Olağan dışı şeylere inanmayı, büyüleri ve kara büyüyü temsil eder.

Soytarı – Avrupa’daki kralları güldüren bu karakteri herkes tanır. Sürekli aklında bir espri olan, eğlenceli ve pozitif kişiler için olumlu bir tasarımdır.

Meşe palamudu – Meşe palamudu meşe ağacından gelir, bu nedenle birçok kültürde meşe palamudu doğurganlık, güç, iktidar ve sabrı temsil eder. Yani, hayatta başarılı olmamızı sağlayan özellikleri simgeler.

C

Asma kilit - Genellikle bu dövmenin yanında birkaç anahtar veya kalp dövmesi de yer alır ve bu aşkın yeni kişilere açık olmadığını, sadece sevilen kişinin bu kalbin anahtarına sahip olduğunu simgeler. Eğer asma kilit açıksa bu dövme yeni bir aşka her zaman açık ve hazır olduğumuz anlamına gelebilir.

Denizatı – Bu hayvan ile atın kuvveti veya denizin gücü dahil birçok özellik bağdaştırılır. Her bir gözünü birbirinden bağımsız hareket ettirebilmesiyle uyanıklığı da simgeler. Tabii onun renk değiştirme kabiliyeti de dönüşüm ve uyum sağlamaya özelliklerini gösterir. Ayrıca denizatı birçok kültürde asaleti ve güveni de temsil eder.

Timsah - Bu tür hayvanların avlanma yöntemine dikkat edersek birden ortaya çıkıp avlarını yakalamalarının sabrı ve gizli tehlikeyi simgelediğini görebiliriz. Bunu insan hayatına yorumladığımızda bir gün ortaya çıkıp bizi acımasızca mahvedecek sırları temsil ettiğini görebiliriz.

Katolik haç - Dikey ve yatay çizgiler Tabiat Ana ve Evren Babayı temsil eder. Kesişim noktası (iki çizginin birleştiği yer) insan hayatındaki maddiyat ile maneviyat arasındaki bağlantıyı temsil eder.

Güneş haçı - Hint kültüründe veya farklı Asya ülkelerinde bu haç güneşin doğuşu ile batışını ve en önemlisi kutuplaşmadaki birleşmesini temsil eder.

Kelt haçı –İrlanda Hristiyanları sayesinde popülerlik kazanmış bu sembol, beyaz ırkın diğer ırklardan daha üstün olduğuna inanan ve bunu savunan kişilerce tercih edilmektedir.

Odin’in haçı –Bir daireyle çevrili bir haç olan Odin’in haçı ırkçılar ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan kişiler tarafından kullanılır.

Yengeç – Yengecin en önemli özelliği dışında bulunan kabuğun gücüne karşılık içindeki kırılganlığıdır. İçinde yengeç bulunan bir dövme yaptırmak duygularını gizleyen ve çok duygusal olmasına rağmen hislerini pek belli etmeyen bir kişi olduğunu simgeleyebilir.

Kuğu - Bu mükemmel su kuşu daima Tanrıçalar ve krallar ile ilişkilendirilmekle birlikte sükuneti ve asaleti temsil eder. Başkalarındaki asalete çok önem veren bir kişiysen bu dövme iyi bir tercih olabilir.

Kartlar (İskambil, Poker...) - Genellikle karta ve kişiye göre anlam değişmekle birlikte bazı kartların özel anlamları vardır. Buna örnek olarak kupa papazının şans getirdiği söylenmektedir.

Barkod – Amacı satın alıp kullanmadan atma politikasına dayalı kapitalizmi eleştirmek olan bir dövmedir. Her şeyin sonuna kadar kullanılıp faydalanıldığı bir hayat tarzına inanan kişiler için ideal bir dövme seçimidir.

Tavşan – Eski çağlardan bu yana tavşan, özelliklerinden ötürü doğurganlığı, yeniliği, bereketi, lüksü ve cinselliği temsil eder. Tavşan, geleneksel Amerikan ve Afrika kültürlerinde düzenbaz, yalancı ve ahlaksız bir karakter olarak simgelenir. Japon kültüründe de sadece kendi çıkarlarını gözeten, kibirli ve sonu kötü biten bir hayvan olduğunu düşünüldüğü için pek iyi bir imajı olduğu söylenemez.

Playboy tavşanı – Erotizmi temsil eder.

Che Guevara –Komünizm ideolojisini benimseyen ve hâlâ devrimi savunan kişiler arasında yaygın bir dövmedir. Eşitsizliğe karşı savaşan kişiler için ideal bir dövmedir. Şunu da söylemek gerekir ki, Che hastalık olarak gördüğü eşcinselliğe son vermek adına eşcinseller için eğitim kamplarını kurmasıyla bilindiğinden dolayı bu dövme eşcinseller için iyi bir seçenek sayılmaz.

Kilit –Anahtar, kilit veya zincir şeklindeki dövmeler daima koruma anlamı taşır. Bu dövmeler fiziki anlamda çevremizi korumanın yanı sıra kötü duygulardan da korunma anlamı taşır.

Kalp (organ) - Geçmişte bir kalp ameliyatı geçirip başarıyla atlatan kişiler tarafından tercih edilen bir dövmedir.

Hançerli veya kılıçlı kalp - Genellikle aşk hayatı ve sevgili konularında pek şanslı biri olmadığını simgelemek için kullanılır. Bu dövme aynı zamanda kıskanç biri olduğunu da temsil edebilir.

Alevler içinde kalp - Çok aşık olduğunu etrafındaki kişilere göstermek veya tüm benliğinle aşka inandığını simgelemek için kullanılır.

Çarmıh – Çarmıh, İsa’nın fedakârlığına olan düşkünlüğü temsil eder. İsa’yı anmak isteyen Hristiyanlar için uygun bir dövmedir.

İçinden ok geçen kalp – Bu dövme, kişinin sonunda aşka yenik düştüğünü ve sevgilisine inanılmaz derece aşık olduğunu simgeler. Bunun dışında şıpsevdi bir kişi olduğunu ve sürekli birilerine aşık olduğunu anlamına da gelebilir.

Geyik - Geyik, hayat tarzı nedeniyle birçok sembol içeren hayvanlardan biridir. Bunlardan bazıları şans, tutku, ışık, saflık, yenilik, bereket ve uzun ömürlülüktür. Kendini asil ve güvenilir hisseden, dinlemeyi bilen kişiler için ideal bir seçenektir.

Kuzgun - Antik Keltik kültüründe kuzgun, ölüme ve sorunlara işaret olarak görülüyordu. Buna benzer bir durum insanların bir kuzgunun sesini duymanın kötü günlerin yaklaştığını düşündüğü İngiltere’de de yaygındı. Ama bu kuşun yakından tanındığı Asya’da ise kuzgun farklı şekilde algılanır ve sonsuz aşk ile aile sevgisini temsil eder. Bunun nedeni kuzgunların ömür boyu tek bir eşinin olması ve yavrularını korumak için her şeyi yapmaya hazır olmasıdır. Bunun yanı sıra kuzgun, var olan en zeki kuş olduğu için zekâyı da temsil eder.

Eros (Roma Aşk Tanrısı) – Ondan bir ok almak aşkı bulmak ile aynı anlama geliyordu. Aşkı bulduğunu veya ilk görüşte aşka inanan bir insan olduğunu temsil eden bir semboldür.

Kalamar – Bu olağanüstü deniz canlısı zekâsı, yaratıcılığı ve esnekliğiyle tanınır. Peki ama neden? Çünkü kalamar renk değiştirebilen, hatta bir denizci tarafından yakalanmamak için vücudunun bir kısmını kopartabilen bir canlıdır. Bunların hepsini hayatta kalmak için yapar. Ortaya çıkabilecek sorunlara rağmen her zaman önümüze bakmak ve en iyi şekilde yaşamaya devam etmek gerekir. İşte bu deniz canlısı da bize bunu gösterir.

Japon sazan balığı (Koi) – Bu Japon sembolü yolumuza çıkan zorluklara karşı direnmeyi temsil eder. Amacına ulaşana dek asla pes etmeyen bir insansan bu tasarım senin için harika bir seçim olabilir. Ayrıca bu balık bilgeliği, kültürlülüğü ve uzun ömürlülüğü de simgeler.

Çıngıraklı yılan – Bu yılan türü doğurganlığın sembolüdür. Bunun yanı sıra çıngıraklı yılan, dilediği zaman başka canlıların hayatına son verebildiği için gücü ve ölümü de temsil eder.

Zen çemberi (Ensō) - Enso’nun iki ucundaki ufak kesiklilik, yaşam ile ölüm arasındaki geçişi simgeler. Çember ise hayatın daima devam ettiğini temsil eder.

Çakal - Çakal, herkesin bildiği gibi ölü hayvanlarla beslenen bir canlı olduğu için ölüm ile bağdaştırılır.

Kasımpatı – Bu çiçek genellikle gerçekçilik ve kararlılık ile ilişkilendirilir. Kendi kararlarını almaktan korkmayan ve bir sorun çıktığında bunları çözebilecek kapasiteye sahip olan kişiler için bu dövme harika bir tercih olabilir.

Domuz - Domuz sahibi olmak, belirli bir sosyal statü belirtisi olduğu için birçok Asya ve Afrika ülkesinde zenginlik ve refah anlamı taşır. Çin’de domuz iktidar, bolluk ve refah anlamı taşır.  Şans getirdiği söylenmekle birlikte yer mantarı aramak için kullanılan bazı Avrupa ülkelerinde zekâyı ve insanoğluyla bağlantıyı temsil eder.

Kobra – Bu yılanlar gençliği simgeler. Kobra, Hindistan’da gücü temsil eden kutsal bir hayvan sayılır. Mısır’da ise Antik Mısır tanrıçaları tarafından tapılacak kadar önem sahibiydi.

Malta haçı –Bu haçın sahip olduğu sekiz ucun her biri, bir beyefendinin sahip olması gereken özellikleri simgeler. Bu haç, aynı zamanda Hristiyan değerlerinin savunucusunu temsil etmek için tapınak şövalyeleri tarafından kullanılıyordu.

Zincirler - Hayatında sana baskı uygulayan ve istediğin gibi olmana izin vermeyen bir şey olduğunu simgeleyen bir tasarımdır.

Şanslı kız - Oyun zarları, kartları ve bazen de bir at nalına sahip bir kızı temsil eder. Bu dövme yalnızca şans getirmesi için yaptırılır.

Kelt sembolleri

D

Cinler - Cinler orta çağ boyunca ortaya çıkıp gittikleri yerde problem yaratan mitolojik varlıkladır. Biraz gülüp eğlenmek için ufak ve zararsız kötülükler yapmayı seven insanlar için mükemmel bir seçimdir.

İrlanda cinleri (Leprikon) - Leprikonlar İrlanda efsanelerinde sürekli bahsi geçen ve karşılarına çıkan insanların hayallerini gerçekleştirebilen mitolojik varlıkladır. Tüm dileklerinin gerçekleşmesi için iyi şans ve yardımı simgeler.

Zar – Bu dövme birçok farklı anlam taşıyabilir. Öncelikle cesur, hayatta risk almaktan çekinmeyen kişiler için mükemmeldir. Bunlar şansa inanan ve hayatlarında bu bilinmezliğe ihtiyaç duyan insanlardır. Diğer bir yandan şansın onlardan yana olma ihtimali için risk almayı seven kişiler tarafından da tercih edilen bir dövmedir.

Hançer – İhaneti temsil eder.

Şeytan (İblis) - Kötülüğü, şehveti ve ihaneti temsil eder. Dövme seksi kıyafet giyen bir şeytan ise ihtirası, hazzı ve şeytana uymayı simgeler.

Horus Tanrısı - İnsan vücutlu ve şahin başlı Mısır tanrısıdır. Koruma sembolüdür.

Osiris Tanrısı - Genellikle mumya şeklinde temsil edilen bu Mısır Tanrısı, doğurganlığı ve ölümden sonraki hayatı simgeler.

Ra Tanrısı – İnsan vücutlu ve şahin başlı bir başka Mısır tanrısıdır. Güneşi ve gökyüzünü temsil eder.

Quetzalcóatl Tanrısı - Tüylerle kaplı bir yılan tarafından simgelenen bir Aztek tanrısıdır ("quetzal" kelime olarak "tüy", "coatl" "ise yılan" anlamına gelir). Feniks gibi ölüm ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilir. Ayrıca Meksika’da yerli kabilelere duyulan saygıyı göstermek için kullanılır.

Vişnu Tanrısı - Bu dört kollu ve üç uçlu mızrak taşıyan Hint tanrısı gücü ve kutsallığı simgeler.

Ganeşa Tanrısı - İnsan vücutlu ve fil başlı Hint tanrısıdır. Koruma ve adaleti simgeler.

Kintaro Tanrısı – Bu Japon tanrısı gücüyle tanınır ve genellikle Koi balığının yanında savaş verirken görülür.

Benten Tanrıçası - Bu Budist Japon tanrıçası iyi şansın ve bilgeliğin sembolüdür. Aynı zamanda edebiyatı ve denizi de simgeler.

İsis Tanrıçası –Kontrolü ve hakimiyeti simgeleyen bir Yunan tanrıçasıdır.

Kali Tanrıçası –Tahribatı temsil eden dört kollu bir Hint tanrıçasıdır. Bu dövme kadınların amaçlarına ulaşmasına yardım eden kadınsı gücü de simgelemektedir.

Krişna Tanrıçası - Herhangi bir şeye olan kutsal aşkı simgeleyen Hint tanrıçasıdır.

Lakşmi Tanrıçası - Dört kollu Hint tanrıçası ve Vişnu tanrısının eşi olmakla birlikte genellikle merhameti ve anneliği temsil eder. Empati yeteneği güçlü bir insansan bu tasarım senin için idealdir.

Hançer ve kurukafa - Bir veya birden fazla insanı öldürdüğün anlamına gelen hapishane dövmesidir.

Misir sembolleriAzteckie symbole

E

Fil – Birçok farklı kültürde kutsal görülen filler hafızalarıyla tanınır. Ayrıca yavrularını korumaları, bu amaç için kendi hayatlarını feda etmeye hazır olmaları ile bilinirler.

Yıldız – Neredeyse daima dekoratif amaçlı kullanılsa da bazı durumlarda yıldızlar ile olan bağlantıyı simgeler.

Böcek – Böcekler dönüşümün, güneşin gücünün, yeniden dirilişin ve ahiretin sembolüdür. Böcekler aynı zamanda ruhlara başka bir hayata geçmeleri sırasında daima yardım eden çok güçlü koruma muskalarıdır. Bunun dışında kişiye şans getirmesi ve dünyadaki hayatı boyunca koruması için uğur olarak görülür.

Kılıç –Kılıç birden fazla anlam taşımaktadır. İlk olarak savaşçının silahıdır ve askeri onuru, değerler için verilen savaşı ve adaleti temsil eder. Ayrıca özgürlüğü ve gücü de simgeler. Eğer kılıç ateşle çevriliyse arınma sembolü olarak görülür.

Özgürlük heykeli - Bu heykel Fransız hükümeti tarafından hediye edilmiştir ve isminde olduğu gibi özgürlüğü temsil etmektedir. Birçok kişi için kişinin istediğini elde edebileceği Amerikan rüyasını da simgelediği bilinmektedir.

Spiral -  İrlanda mezarlarında kullanılmakla birlikte bu spiraller yeraltı dünyası, dünya ve gökyüzü arasındaki bağlantıyı simgeler.

Gamalı haç - Svastika olarak da bilinen gamalı haç veya Nazi haçı, Nazi rejimi tarafından kullanılmaya başlanmadan önce birçok kültürde yer aldığı için çok daha eski bir semboldür. Ancak buna rağmen bu dövmeler Nazilik ile bağdaştırılmaktadır.

Ters gamalı haç - Aynı Nazi gamalı haçıdır ama ters şekilde çizilmiştir. Yakın zamanda Hinduizm tarafından benimsenen bir sembol olmakla birlikte barışı ve uyumu temsil eder.

Akrep - İnsanları dahi öldürebildiği için intikam ve gücün simgesi olarak görülür. Bunun dışında Akrep burcunun da simgesi olarak kullanılır.

Elf ve cinler –Sivri kulaklarıyla tanınan ve Keltik kültüründen gelen bu mitolojik varlıklar doğurganlık sembolüdür.

Haç şekline girmiş kılıçlar - Bu sembol korsan çağına ait olmakla birlikte ölümle ve birbirine ters düşen iki şey veya duyguyla yüzleşmeyle bağdaştırılır.

Deniz yıldızı - Denizde çok uzun zaman geçiren denizciler için koruma amaçlı kullanılan bir semboldür. Ayrıca amacımıza ulaşmaya giden yolda bize yardım edecek bir semboldür.

F

Anka - Bu kuş, neredeyse her şey kaybolmuşken küllerinden yeniden doğmasıyla bilindiği için değişikliğe kolay uyum sağlamayı, ölümsüzlüğü ve yeniliği simgeler.

Çiçekler – Türüne göre her bir çiçek farklı bir sembolik anlam taşır (Buradan sembolleriyle 36 farklı çiçeğe göz atabilirsiniz) ama hepsinin ortak bir yanı vardır, o da güzellikleri.

Ateş - Ateş, genellikle yeniden doğmayı ve arınmayı temsil etmekle birlikte ateşin olduğu yerde geçmişe dair her şeyi yakıp yeni şeylere kapı açmasıyla bilinir.

Meyveler - Meyveler daima refah ve bereketin sembolü olmuştur, bunun dışında bazen şeytana uyma ve açgözlülük (Havva) ile de ilişkilendirilmektedir. Bazen ise iyi ve sağlıklı yiyeceklere olan sevgiyi simgeler.

Deniz feneri – Karşılama sembolü olmakla birlikte korumayı ve güvenliği simgeler. Ayrıca deniz fenerleri genellikle yol gösterir ve hayatına nasıl yön vermek istediğini bilen, yolunu çizmiş bir kişi olduğunu temsil eder.

G

Turna - Gezegendeki en eski kuşlardan biri olduğuna inanılır, dolayısıyla öncelikle uzun ömürlülüğü temsil eder. Turna oldukça zeki ve duygusal bir kuş olduğun için onunla başka semboller de bağdaştırılır. Bunlardan bazıları asalet, barış ve yaşama sevincidir.

Çita - Odaklanmayı, hızı, atikliği, zekiliği ve sezgi yeteneğini simgeler.

Horoz –Anlamı kültüre göre farklılık gösterir:

- Çin astrolojisinde entelektüelliğin sembolüdür.

- Denizcilik dünyasında gemicini denize açılmayı çok sevdiğini ve karaya dönmek istemediğini temsil eder.

- Batı dünyasında gururları ve mücadele etmeye hevesleri ile tanınırlar. İstediği şeye ulaşmak için her an mücadele eden insanlardan biriysen harika bir tasarım olabilir.

- Budizm’de tutkunun sembolüdür.

Gitar - Müzik sevgisini simgelemek için dövmesi yaptırılır.

Çörten - Bu mitolojik varlıklar gotik tarz binalarda görülür ve genellikle kötü ruhları korkutup kaçırma amacıyla korkutucu görünüme sahiptirler. Genellikle diğer sanat dallarına kıyasla gotik sanatına olan düşkünlüğü göstermek ve koruma amaçlı hayatımızdaki kötü ruhları uzaklaştırmak için dövmesi yaptırılır.

Grafiti - Bir grafitinin dövmesini yaptırmak bu sokak sanatına olan sevgiyi simgeler. Dövmesini yaptırdığın grafitinin senin için özel bir anlamı yoksa genel anlamda bu dövmenin amacı budur. Aksi takdirde dövmenin anlamı tamamen değişebilir. (Grafiti tasarımlarına bak)

Geyşa – Erkekleri eğlendirmek için eğitilmiş Japon kadınlarıdır. Düşünülenin aksine iyi eğitimli yüksek statüye sahip kadınlardır. Bazı durumlarda politik doğruculuğa karşı olduğunu göstermek için de dövmesi yaptırılabilir. Bunun dışında dövmenin yaptırılma sebebi Japon kültürüne olan sevgiden kaynaklanabilir.

Cüce – Bu mitolojik varlıklar Kuzey Avrupa efsanelerinde yer alır. Trollerde olduğu gibi yer altında yaşamayı severler ve bu nedenle çoğu İsveç efsanesinde yeraltını ve orada saklanan hazineleri koruduklarına inanılır.

H

Harley Davidson - Normalde bu markanın logosunu, Harley Davidson logolu ABD bayrağını veya bazı durumlarda özgürlüğü temsil eder. Motorcuların sıklıkla tercih ettiği bir dövme olmakla birlikte bu tasarımlar bazen kuralların eksikliğine karşı olan savunmayı simgeler.

Vitruvius Adamı – Leonardo da Vinci’nin ideal insan vücut ölçülerini resmettiği çalışmasındaki adamdır. Uyumu ve mükemmelliği simgeleyen bir dövmedir. Mükemmeliyetçi insanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Sarmaşık – Roma şarap tanrısı (Bacchus) ve Osiris dahil olmak üzere birçok Tanrıçanın tanımında geçen sarmaşık, ölümsüzlüğü temsil eder.

Doğan – Hem güzelliği hem de gücüyle anılan bir kuştur. Genellikle memleket sevgisini göstermek için dövmesi yaptırılır.

Orak veya Tırpan – Tırpan mükemmel ölümü simgelerken orak, komünizmi anımsatır. Tırpan, ölümün yeniden doğmanın tek yolu olduğunu temsil eder.

Harpialar – Güzel görünümlü ama kuş vücutlu (kanatlı ve pençeli) şeytani kadınlardır. Yunan mitolojisine ait olan bu varlıklar efsaneye göre erkeklerin ruhlarını yakalardı.

I

İkarus - Yunan mitolojisine ait bu varlık, içinden çıkılması imkansız olan bir labirentte hapsolmuş, dolayısıyla buradan kaçmak için kendine kanat yapmıştır. Ama azmi öyle çokmuş ki sonunda uçmayı başarmış ve güneşe yaklaşıp kanatları erimiş ve yere düşmüş. Bu dövme gençken doğru olduğu düşünülen, ama genellikle doğru şeyin bu olmadığı, düşünmeden hareket etmeyi (kalbini dinleme) temsil eder.

J

Yaban domuzu – Yunan mitolojisinde yaban domuzunun vahşiliği, gücü ve tahrip ediciliği nedeniyle özel bir yeri vardır. Ayrıca yaban domuzları birçok kez insanoğluna saldırdığı için bu dövme sadece zevk için hayvanları avlamaya karşı çıkmak için de tercih edilmektedir.

Yasemin - İnanılmaz güzelliği ve çarpıcı aromasıyla tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur ve bu nedenle birçok kültürde çok sevilen bir çiçektir. Hinduizm’de yasemin çiçeği sevginin, zarafetin ve duygusallığın sembolüdür. Ayrıca küçük beyaz çiçekler mütevazılığı simgeler.

Jaguar – İnsanüstü güçleri simgelemesinin yanı sıra doğaüstü güçler ile dünyevi şeyler arasındaki bağlantıdır. Bunun yanı sıra gücü simgeler, Şamanik özellikleri vardır ve bu nedenle yerli Amerikan kabilelerinde jaguarlara çok saygı gösterilmekteydi.

K

Kanji (japonca yazı) - Sembolü dövmede kullanılan cümle veya kelimelere göre farklılık gösterir.

L

Gözyaşı - Başta Güney Amerika’dakiler olmak üzere hapishanelerde bu dövmeye sıklıkla rastlanır ve hapishane jargonuna göre korktuğunu ve hapishanede herhangi bir kavgadan kaçındığını gösterir.

Leopar -  Leopar dövmeleri erkeksiliğini herkese göstermek için idealdir. Diğer tasarımların yokluğunda gücü, çevikliği, hızı, dayanıklılığı ve cesareti simgeler. Ayrıca Afrika leoparları avlarını avlamak için olağanüstü bir yeteneğe sahiptir, dolayısıyla avcılığı seviyorsan bu alanda iyi olduğunu göstermek için vücuduna bu dövmeyi yaptırabilirsin.

Aslan - Leoparlar gibi aslanlar da gücü ve kuvveti simgeler. Bunun yanı sıra sadakati de temsil ettikleri için sayısız ülkenin ve bölgenin bayrağında aslanlara yer verilmiştir.

Duvar kertenkelesi – Bir duvar kertenkelesi kuyruğunu kaybederse bu kuyruğun birkaç gün içinde tekrar çıkıp yerine geleceğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden duvar kertenkelesi yeniden doğuşu ve yenilenmeyi temsil eder. Ayrıca hareket etme şekli nedeniyle dağcıların sıklıkla tercih ettiği bir semboldür.

Labirent - Karışık durumları ve zorluklarla yüzleşmeyi sevdiğini simgeler.

Leylak - Bu tür çiçekler genellikle bekaret ve saflığı simgeler. Bunun yanı sıra ölümle de bağdaştırılır, bu yüzden cenazelerde sıklıkla bu çiçeklere yer verilir.

Papağan - İki anlamı vardır: 1. Konuşabilen tek canlı (insanlar dışında) oldukları için iyi iletişimi temsil eder. 2. Hinduizm’de aşk tanrısı Kamadeva’nın sembolünde bir papağan yer aldığı için aşkta kazanmamızı sağlayan bir tılsım olarak görülür.

Alev –Ateşten çıkan alevlerin olduğu bir dövme dönüşümü, yıkımı, değişimi ve tutkuyu simgeler. Aynı dumanda olduğu gibi alevler de gökyüzüne yükseldiği için başka kültürlerde arzuları da temsil eder.

M

Papatya - Papatyalar gençliği ve yeniden doğuşu (veya yenilenmeyi) temsil etmekle birlikte masumiyetin de sembolü olarak görülür.

Marihuana veya Kenevir - Bunlar 2 farklı sembol olarak değerlendirilebilir. Öncelikle birçok insanın bu dövmeyi tercih etmesinin nedeni düzenli olarak bunu tükettiklerini ve bunu normal bir şey olarak gördüklerini göstermektir. Bazıları ise bunu tüketmemelerine rağmen bireysel özgürlüğü ve uyuşturucunun yasallaştırılmasını savunmak için bu dövmeyi tercih eder. Yani bu durumda daha çok özgürlüğü arama ve kişisel sorumluluk gibi anlamlar taşıyan bir yaşam felsefesidir.

Dua eden eller - Sokak grupları ve mahkumlar tarafından çok tercih edilen bir dövmedir, özellikle bu sembolün Tanrı ile iletişimi temsil ettiği Güney Amerika’nın Katolik ülkelerinde yaygındır. Tanrı ile bağlantıyı koparmamak adına dövmesi yaptırılır.

Medusa - Antik Yunan dönemine ait bu mitolojik karakter koruma ve muhafızın sembolüdür. Hatta eski Yunanca ’da Μέδουσα olan ismi 'muhafız' veya 'gardiyan' olarak tercüme edilebilir. Gözleri parlayan ve saçları yılanlardan oluşan, ona bakanları tüm büyüsüyle kendisine kilitleyen bir kadını simgeler. Bir dövme olarak anlamı ise incelenmeyi ve ilgi odağında olmayı sevdiğini gösterir.

Mickey Mouse - Gençliğini düşündüğünde melankolikleşen ve çocukluğundaki mutlu günlere çok önem veren insanlar tarafından dövmesi yaptırılan bir Disney karakteridir.

Yarasa – Kendimize en uygun olduğunu düşündüğümüz kültüre göre anlamı da değişir: Batı dünyasında çok olumsuz bir anlamı vardır ve ebola gibi hastalıkların bu hayvanlardan çıktığı düşünülmektedir. Doğuda Maya kültüründe de bunun tam aksine yarasaların şans getirdiğine inanılır.

Denizci - Denizciler çoğunlukla çapa veya denizci düğümüyle birlikte denizci resimlerini dövme olarak tercih etmektedir. İnsanlara bu özel gruba ait olduklarını göstermek için bu dövmeyi yaptırırlar. Eğer denizci olmamana rağmen bu dövmeyi tercih ediyorsan denizi sevdiğini ve ondan uzak yaşamayacağın anlamına gelir.

Motosiklet - Motosiklet severler arasında yaygın olarak görülen bu dövme, motosiklet sürmenin verdiği özgürlük hissini temsil eder. Sadece motosiklet sürenlerin yaşadığı bir histir. Eğer sen de bir motosiklet sürücüsüysen neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsundur.

Maymun – Maymunlar genellikle zeki, eğlenceli, becerikli ve sadık olmakla birlikte bazen biraz da yaramaz hayvanlardır. Bu nedenle din, mitoloji ve astroloji alanlarında oldukça önemli bir hayvandır. Çin astrolojisinde maymun, fırsatçılığıyla bilinir. Fırsatçı bir insansan bir maymun dövmesi senin için idealdir.

Madonna –Popun kraliçesinin yüzünü dövme yaptırmak iç gözlemsel bir insan olduğun ve yaptığı her şeyi düşünen biri olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra kadınsılığın ve kadın bilgeliğinin simgesidir.

Tiyatro maskeleri (Komedi ve trajedi) - Klasik Yunan tiyatrosunu ve onun komedi ve trajedi olmak üzere iki alt kategorisini simgeler. Bu dövmeyi tercih eden kişilerin büyük bir çoğunluğu bu dövmeyi gösteri sanatlarına olan sevgilerini göstermek için tercih etmektedir. Bunun yanı sıra ikilemi (yaşam ve ölüm) betimlediği için hapishanelerde de yaygın bir dövmedir.

Paskalya Adası’ndaki Moai - Taştan yapılmış bu heykellerin kökenleri birçok bilimsel çalışmaya rağmen tespit edilemediği için bu heykeller gizemi, olağandışı ve dünya dışı oluşu temsil eder.

Kokarca - Dövme dünyasında kişisel koruma ve kişinin kendisine duyduğu saygıyla ilişkilendirilir. Ayrıca olası karışık durumlar karşısında gösterilen sabrı simgeler. Kokarca öncelikle her şeyin durulmasını bekler ve başka bir çözüm bulamazsa hepimizin bildiği o pis kokuyu salar. Bunun yanı sıra saldığı bu pis koku başka canlılara hiç zarar vermez, bu nedenle kokarca aynı zamanda barışı simgeler veya insanlara sana saldırılmadığı sürece şiddete karşı olduğunu gösterir.

Ölüm - siyah başlıklı bir iskelet ile temsil edilmesine rağmen ölümü simgeleyen kurukafa veya kafatası gibi başka semboller de vardır. Bu durumda diğer insanlardan kaynaklanan korkuyu simgeler.

Elma - Duygusallığı, cinselliği, aşkı, doğurganlığı, günahı ve şeytana uymayı temsil eder.

Müzisyen Kokopelli - Kızılderili mitolojisine göre doğurganlık tanrısıdır. Müzikten daha iyi bir iletişim kaynağı olmadığına inananlar için harika bir semboldür.

Gürz - Yıldız şekilli bu silah Şeytanın Yıldızı olarak da bilinir ve kökeni Ortaçağ’a dayanmaktadır. Bu dönemde işkence aleti olarak acı vermek için kullanılmaktaydı. Kendine has bir anlamı olmasa da kurallara uymayan veya bir şeyleri doğru yoldan yapmayan insanları düzene sokmak için şiddet gerektiğine inanan kişiler tarafından tercih edilmektedir.

O

Horus’un Gözü - Bu sembol antik Mısır kültürüne dayanmakla birlikte korumayı temsil eder ve bu sembolü vücudunda taşıyanları koruduğuna inanılır. Düşmanlarının sana zarar vermesine engel olmak için birebirdir. (Tasarımları gör)

Ayı - Ayıyı betimleyen özellikler arasında gücün yanı sıra şiddet kullanmadan sorunları çözme kapasitesi gelir. Ayrıca ailesini en etkili şekilde koruyan hayvanlardan biridir. Aileni sonuna kadar koruyacağını başkalarına göstermek için daima şiddetten kaçınacağını göstermek isteyenler için ideal bir tasarımdır.

Orkide – Bu çiçekler etrafındaki şeylere uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla bu dövme, tüm koşullara uyum sağlayabilen bir insan olduğunu gösterir.

Oni Canavarı (Japon folkloru) -  İki boynuzu olan Oni gücü ve mantıksızlığı temsil eder.

Omega - Yunan alfabesinin son harfi olan omega başka şeylerin sonunu ve kısa ömürlülüğü de temsil eder. Alfa harfiyle birlikte dövmesi yaptırıldığında sonsuzluğu ve asla bitmeyen şeyleri (aynı sonsuzluk simgesi gibi) temsil eder.

Her şeyi gören göz (Tanrının Gözü)- Dolar banknotlarında görünen ünlü gözdür. Çoğu durumda altıncı hissi veya ruhu temsil eder. Farklı kültürde kötü ruhlardan kaçınmak için muska olarak kullanılmaktadır.

P

Ördek - Kuzey Amerika yerlileri tarafından çok sevilen ördek sabrın ve sükunetin sembolüdür. Keltik kültüründe dürüstlüğü ve sadeliği simgelemekle birlikte güzelliği ve yaşadığı çevreye uyum sağlama yeteneğiyle de tanınır.

Panter - Vahşiliği ve kıvraklığı ile tanınır, bu nedenle gücün ve cesaretin sembolüdür.

Siyah panter (Black Panther) - Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahı ırkın haklarının, özgürlüklerinin ve fırsatlarının eşitliği için verilen savaşı temsil eder.

Pentagram veya 5 köşeli yıldız - Büyücülük ve sihir dallarında her zaman önemli bir sembol olmuştur ve genellikle aynı büyücülükte olduğu gibi koruma amaçlı dövmesi yaptırılır.

Kedi Balığı - Uzun bıyıkları olan bu balıkların şans getirdiğine inanılır. Bugüne kadar hayatta çok şanslı olmadığını düşünüyorsan bu durumu değiştirmek için kedi balığı dövmesi yaptırmak iyi bir seçenek olabilir.

Tüy – Tek bir tüy hem ruhen hem de duygusal olarak yükseklere uçma yeteneğini temsil eder. Sanat veya müzik alanlarında çalışan bir kişiysen ve kendine ilham kaynağı arıyorsan bu senin için mükemmel bir tasarımdır. Dövmede birkaç tüy varsa geldiği kuşun türüne göre anlamı da değişir ve bahsi geçen kuşun anlamını temsil eder.

Pegasus –Yunan mitolojisine ait bu kanatlı at, kıvraklığı ve sadakati simgeler.

Muhabbet kuşu – Kelimelerin iyi bir şekilde kullanışını ve zekayı simgeler. Kendini iyi ifade etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorsan bu dövme tam da sana göre.

Balık - Avrupa’da bilgelik ile birlikte doğurganlığı temsil eder.

Koi Balığı – Bu renkli Japon balığı nehir boyunca şelalelerin üzerinden bile yukarı doğru çıkabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle bu balık, zorluklara karşı cesareti ve azmi temsil eder.

Japon balığı – Mutluluk, özgürlük ve doğallığın sembolüdür. Buda’nın öğretilerinin anlaşılmasının sonucunda doğan hislerdir.

Ahtapot - Denizle ilgili masal ve efsanelerde adı en çok geçen canlılardan biridir. Korkunç veya huzur veren herhangi bir şeyi temsil edebilir.

Piramitler –Piramitler bilgelikle bağdaştırılmakla birlikte geçmişle olan bağlantının sembolü olarak görülür. Eski Mısır bilimiyle ilgili kişiler arasında oldukça yaygın bir dövmedir.

Puma –Bu hayvan dikkatliliği, hızı, gücü, zekâsı ve en önemlisi yavrularını koruma güdüsüyle bilinir. Bu nedenle insanlar, bir anlamda bağımsız olduklarını veya çocuklarını korumak için her şeyi yapacaklarını göstermek için bu dövmeyi tercih ederler.

R

Kurbağa - Ortaçağ zamanlarında gizli anlamlarla dolu bir sürüngen olduğuna inanılmakla birlikte büyü ve sihir dünyasıyla ilişkilendiriliyordu. Hristiyanlığın başlangıcında kötünün ve şeytani şeylerin simgesi olduğu düşünülüyordu.

Siyah gül –Sistemden nefret eden kişiler ile ilişkilendirilen bu dövmeyi hüznü ve ölümü temsil eder.

Borneo Gülü – Malezya’nın bir bölgesiyle aynı isimli Dayak kabilesi yerlileri arasında yaygın bir semboldür. Dövmelerde zorlu bir savaştan galip çıkmayı ama yine de hayatta kalmayı başarmak anlamına gelir. Kanser gibi ölümcül bir hastalık geçirmiş kişiler için mükemmel bir tercih olabilir.

R.I.P. –Latince "requiescat in pace"den gelen bu harfler, vefat etmiş kişiler için “huzur içinde yatsın” olarak tercüme edilir. Bu harfler bazen mezar taşlarında bazen de haçlarda yer almaktadır. Türkçeye HİY şeklinde çevrilebilir. Bh dövmeler hayatımızda önemli birinin ölümünü anmak için tercih edilmektedir.

Fare - Fare dövmesi zekayı ve açıkgözlülüğü temsil eder. Türkiye gibi birkaç ülkede para biriktirmeyi seven insanları temsil eder. Ailenin geleceği için para biriktirmenin çok faydalı olduğunu düşünen biriysen bu dövme senin için mükemmel bir seçenektir.

Kız (iskambil kağıdı) – Kadınsı enerjiyi temsil eder, bu nedenle güçlerinde kadınsı figürlere önem veren eşcinsel topluluğunda sıkça görülen bir dövmedir.

Kupa papazı –Pokerdeki en önemli kart olduğu için bir dövmede kupa papazına yer verilmesi şans ile ilişkilendirilmektedir. Bunun dışında içinde kalp şekli yer aldığı için aşk ile de bağdaştırılır. Sonuç olarak aşkta kazanmak istiyorsan kupa papazı dövmesi tam sana göre.

Runes sembolleri

S

Güneş ve Ay - Yin ve Yang gibi soğuk ve sıcak benzeri zıtlıkları temsil eder.

Karakurbağası –Bir dövmede bilinçli bir şekilde uyuşturucu kullanımına olan düşkünlüğü simgeler.

Samuray – Bu Japon savaşçılar dünya çapında disiplinli olmaları, savaşçı ruhları ve kılıçlarını mükemmel bir şekilde kullanmaları ile tanınmaktaydı. Bunun yanı sıra cesaret, sadakat ve hatta bulundukları grup için intihar edecek kadar boyun eğme özellikleriyle de tanınırlar.

Barış işareti - İç felsefesi olarak barışı belirleyen insanlar tarafından dövmesi tercih edilmektedir. Ayrıca hapis mahkumları tarafından diğerlerine şiddete karşı olduklarını ve sorunlardan kaçındıklarını göstermek için sıkça dövmesi yaptırılmaktadır.

BioHazard Sembolü (Biyolojik tehlike) - Radyoaktif tehlike olan yerlerde bulunan bir semboldür. Çoğunlukla bir dövmede kişinin zehirli insanları kendinden uzak tutabilmesi için tercih edilmektedir.

Dişi sembolü (Haç ve çember) - Bu ünlü sembol, güzelliği ve kadınsılığı temsil eden Yunan tanrıçası Afrodit ile ilişkilendirilir.

Eşcinsellik sembolleri - Sen de bu grup içinde yer alıyorsan cinselliğini gökkuşağı bayrağıyla gösterebilir veya erkek veya kadın olarak iç içe geçmiş dişi ve erkek sembollerini de dövme olarak tercih edebilirsin.

Erkek sembolü (Çember ve ok) - Erkeksiliği simgeler. Bazı erkekler heteroseksüelliklerini göstermek için bu dövmeyi tercih ederler.

İlüminati sembolü –Bu tasarımları tercih eden kişiler, gizli güçler ve komplo teorileriyle ilgili her şeyi çok sever.

OM Sembolü – Hinduizm ve Budizm dinlerinde Tanrının nefes alma sesini temsil eder. Hayat şekli olarak odaklanmayı ve uyumu aramaya inanan insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir dövmedir.

Şeytan - Bu figür birçok batı dininde yer almakla birlikte kötülüğün vücut bulmuş hâlidir.  Beelzebub ve Albız (Tüm kötülüklerin kralı), Lucifer, Mephisto gibi farklı isimleri de yer almaktadır.

Kutsal kalp - İçinden diken geçen kalp şeklinde çizilen bu sembol İsa’nın kalbini ve ona olan kutsal sevgiyi temsil eder.

cin burcu

T

Tarantula - Tarantulalar gittikleri her yerde dehşet uyandıran hayvanlardır, bu nedenle düşmanlarını korkutmak ve onları dehşete düşürmek istiyorsan bu senin için harika bir tasarım olabilir.

Köpek balığı – Gücü, kuvveti ve cesareti simgeler. Balıkçılar gibi denizde çalışan birçok insan köpek balığı dövmesini tercih etmektedir. Bunun nedeni yalnızca bu canlıya olan sevgileri değil aynı zamanda denizde ölmekten korkmadıklarını göstermek istemeleridir.

Kaplan – Bu hayvanlar tüm kültürlerde güçleri ve onları dünyanın en güzel hayvanlarından biri yapan derilerinin rengiyle tanınırlar. Ruhani anlamda kaplanlar gücü, tutkuyu, duygusallığı, güzelliği ve atikliği temsil eder. Bir yandan yırtıcılıkları dolayısıyla acımasızlığı ve siniri simgeler.

Tikis - Tikiler (veya Hei Tikiler), kökeni Yeni Zelanda’nın Maori kültürüne dayanan insan şekilli cenin heykelleridir. Doğurganlığı temsil ettiği için Maori kadınları arasında yaygın bir dövmedir.

Örümcek ağı - Bu sembolün birçok farklı anlamı olsa da genellikle hepsi köşeye sıkışmayı temsil eder. Örnek olarak uyuşturucu bağımlılığına karşı savaşı veya bir ekonomik veya siyasi durum gibi içinden çıkması imkansız olan bir durumda tıkılıp kalmayı simgeleyebilir. Geçmişte bir süre boyunca göçmenlere karşı olan ırkçı ve zenofobik kişiler arasında popüler bir dövmeydi.

Kaplumbağa – Kaplumbağalar uzun ömürlülükleri, yürürken sakinlikleri, yaptıkları her hareketteki sabırlılıkları ve beklenmeyen aksaklıklara karşı onları koruyan kabukları ile ünlüdür. Bu son özellikleri koruma arayan insanlar için mükemmel bir semboldür. Bir şeyi yapmadan önce iyice düşünen sakin ve soğuk bir insansan bir kaplumbağa dövmesi tercih edebilirsin. Çin kültüründe gücü, dayanıklılığı, doğurganlığı ve uzun ömürlülüğü simgeler.

Totem - Totemler hayvanların gücünü ve insan hayatındaki etkilerini simgeler. Koruma sağlayan sembollerdir.

Radyoaktif yonca (Radyoaktivite sembolü) - Dünya çapında tehlike için kullanılan bir semboldür. İnsanlar için ciddi derecede radyoaktif risk taşıyan Çernobil gibi tehlikeli bölgelerde kullanılır. Bir dövme olarak sana saygı gösterilmediğinde çok tehlikeli bir hâle bürünebilecek, dikkatli davranılması ve saygı gösterilmesi gereken bir insan olduğunu simgeler.

Üçgen gül – Üçgen gül, eşcinsellikle ve eşcinsel onur yürüşüyle bağdaştırılan bir simgedir. Cinsel özgürlüğü temsil eden sembolün yaygınlaşma nedeni Naziler tarafından eşcinsellere ayrımcılık yapmak için kullanılıyor olmasıdır.

777 - Bu numaraların kumarhane makinelerinde en büyük ödülü verdiğini unutmayalım. Bu sayının şans getirmesi için dövmesi tercih edilmektedir.

Triskele sembolü - Üçlü sarmal olarak da adlandırılan triskelenin kökeni yan yana üç bacağa dayanır. (Triskel Yunanca üç bacak anlamına gelir). Keltik kültüründe geçmişi, günümüzü ve geleceği temsil eder. Aynı zamanda vücut, akıl ve ruh ile başlangıç ve son, evrim ve büyüme arasındaki dengeyi ve öğrenmeyi simgeler.

Trol - Troller İskandinav folkloruna ait efsanevi yaratıklardır. En önemli özellikleri diledikleri anda görünmez hale gelebilmeleri veya şekil değiştirebilmeleridir. Bu nedenle beklenmedik şeyleri simgeler ve hayatın her anında başımıza herhangi bir şeyin gelebileceğini, bu nedenle her zaman tetikte olmak gerektiğini temsil eder. Birçok kişi bu dövmeyi beklenmedik kötü şeyleri uzaklaştırmak için tercih etmektedir.

Porsuk- Porsuğun her zaman çok bilge bir hayvan olduğuna inanılmıştır ve birçok insan onun yeraltı ile yerüstündeki dengeyi temsil ettiğini düşünür.

Tomahavk (Kızılderili savaş baltası) - Beyaz işgalcilere karşı Kızılderililer tarafından kullanılan bir silahtır. Dövme olarak kullanıldığında beyaz egemenliğine karşı savaşanlara duyulan hayranlığı simgeler.

cince harfler

U

Yüzde 1 (%1) - Bu dövme benim için oldukça özel çünkü motosiklet dünyasını çok seviyorum. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki motorcular tarafından dünyadaki motorcuların yalnızca %1’inin tehlikeli çetelerde yer aldığını ve suçlu olduklarını, geri kalanların suç dünyasıyla hiçbir ilişiklerinin olmadığını ve sadece motosikletlerini ve bu hayat tarzını sevdiklerini belirtmek için kullanılan bir dövmedir.

Ouroboros –Kendi kuyruğunu ısıran bir yılanı gösteren bir semboldür. Hiç bitmeyen şeyleri ve sonsuzluğu simgeler.

Üzüm –Genellikle bir tek tane yerine salkım şeklinde dövmesi yaptırılır. Bu meyveler Yunan şarap Tanrısı Dionysos ile bağdaştırılır ve genellikle hayat tarzı olarak hedonizm yani hazcılığı veya şarap kültürünü seven kişilerce tercih edilen bir dövmedir.

V

Vampir - Erotizm bu yaratıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve bu nedenle dövmede baştan çıkarmayı ve şiddetli cinsel arzuyu simgeler.

Yelkenli gemi - Gökyüzündeki bulutlar ve kuşlarla birlikte dövmesi yaptırılan bu sembol genellikle gururu, özgürlüğe olan düşkünlüğü ve hareket etmek için tek ihtiyacın olan şeyin rüzgar olduğunu temsil eder.

Vikingler - Vikinglerin kökeni kuzey ülkelerine dayanır ve tarihte denizdeki seyahatleri ve ülke işgal ederken gösterdikleri acımasızlıkları ile tanınırlar. Vikinglerin o kadar korkunç olduklarına inanılıyordu ki toprakları işgal edilen insanlar bile onlarla yüzleştikten sonra pes edip savaşmaktan vazgeçiyordu.

Kara dul - Şüphesiz ki en ölümcül örümcektir ve gotik insanlar arasında popüler bir tasarımdır. Kadınsı gücü temsil eder.

Kafatası –Genellikle ölümü ve dehşeti simgelemekle birlikte ölümün çok yakın olduğunu rağmen ölümden korkmayan kişiler için ideal bir dövmedir.

Şeker kafatası – Meksika’da çok yaygın olan kafatasları olmakla birlikte artık aramızda olmayan vefat etmiş birini hatırlamak için kullanılırlar.

X

XXX - Pornografiye olan düşkünlüğü göstermek için tercih edilen bir dövmedir (çok yaygın değildir) ama sembolün asıl anlamı alkole düşkünlüktür, çünkü üç x harfi birçok alkol şişesinde yer alan bir simgedir.

Y

Yantra - Özünü içinde tutmak anlamına gelen "yam" ve alet anlamına gelen "tra" kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yanta, Hinduizm’de evreni temsil eder ve ruhsal durumumuzu, içsel iyiliğimizi daha da iyileştirmek için gerekli ilahi varlıklarla bağlantı kurmamızı sağlar. Yantra’ya bakarsak gözlerimiz sembolün merkezine odaklandığında huzurla dolarız, bu yüzden aynı zamanda konsantre olmayı ve bir hedefe odaklanmayı simgeler.

Z

Tilki – Bu hayvan açık gözlülüğü, zekâsı ve atikliğiyle tanınır. Kendini bu şekilde açık gözlü ve atik gören ve bu hayvanla bazı özellikleri paylaştığını düşünen kişiler için iyi bir tasarımdır.